Frigörande Andning


Ett andetag ......


Livet börjar och slutar med ett andetag ....

Hur många av dem däremellan är du medveten om?

När vi är små andas vi fritt, djupa lugna andetag, nästan som att vi andas med hela kroppen. Det är en rörelse som får ta plats och bara vara. Enkel och naturlig.

När vi växer upp samlar vi på oss mönster och föreställningar om oss själva och livet. Dessa sätter sig bland annat i kroppen som fysiska spänningar.


I en session med frigörande andning får du möjlighet att släppa på mycket av detta!

Så att du kan bli friare! I både kropp och sinne ....

Du guidas in i en session med andning som är mycket djupare än normalt. De kraftfulla andetagen gör att blockeringar - obalanser som finns i kroppen kan bli synliga och därmed lösas upp, och skapa en friare andning, en friare kropp och en friare själ. Genom andningen kommer du djupare in i dig själv, in i din egen kärna. I sessionen blandas andningstekniker med rörelser och jag är med dig under hela sessionen och guidar i andningen och hjälper till att släppa på blockeringarna. Ibland med en lätt hand, ibland med hårdare tryck på olika ställen på kroppen.

Varje session är unik!


Sessionen inleds med ett samtal där du får dela med dig av var du är och vad du önskar av sessionen. Vi gör någon/några övningar tillsammans för att landa ner innan själva andningsessionen tar vid.


90 minuter       1 000 kronorLife begins at the end of your              comfort zone

                 ❤❤❤    

Framöver planeras också andningar i grupp. En väldigt stark upplevelse att få göra med andra! Vi avvaktar självklart ett lugnare läge med Covid-19.